O projektu


Hlavní informace:

Tvůrce úvodní verze webu: Jaroslav Kolařík

Vedoucí projektu: Ing. František Gazdoš Ph.D.

Rok vzniku: 2012

Společnost: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Stručný popis:

Úvodní verzi webu Databáze nestabilních systémů vypracoval Jaroslav Kolařík pod vedením pana Ing. Františka Gazdoše Ph.D. jako praktickou část bakalářské práce Webová databáze nestabilních systémů v akademickém roce 2011/2012 na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Tyto stránky mají dle zadání bakalářské práce sloužit jako snadno rozšiřitelná informační databáze nestabilních systémů, umožnit vyhledávání, třídění a filtraci modelů dle rozličných kritérií a jsou i takto koncipovány. Stránky jsou ve dvojjazyčné CZ/ENG mutaci, taktéž dle zadání. V rámci bakalářské práce byl systém také naplněn několika ukázkovými modely nestabilních systémů a do obsahu doplněn stručný popis stability systémů.


Podmínky užití:

Uvedené modely včetně přiložených souborů lze užít libovolně s podmínkou citace zdroje uvedeného u použitého modelu a tohoto webu ve formátu:

GAZDOŠ, František et al. Databáze nestabilních systémů [online]. 2012 [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: http://www.unstable-systems.cz 

Autoři těchto stránek a prezentovaných modelů neručí za 100% správnost uvedených informací a nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé využitím těchto informací.

Založeno na Joomla!® • (GNU GPL)
Design stránek odvozen z šablony pocházející z a4joomla.com • (CC BY-NC-SA 3.0)