Nestabilní systémy

Magnetická levitace

(0 - user rating)

Popis systému

Systém magnetické levitace CE 152 znázorněný níže na obrázku představuje laboratorní model navržený firmou TQ Education & Training Ltd pro studium dynamiky systémů a experimenty s řídicími algoritmy. Demonstruje problémy spojené s návrhem řízení pro nelineární nestabilní systémy.

Model se skládá z cívky, která vytváří magnetické pole, ve kterém se vznáší ocelová kulička. Pozice kuličky je snímána pomocí lineárního indukčního senzoru připojeného na A/D převodník. Cívka je napájena zesilovačem připojeným na D/A převodník. Základním úkolem řízení je udržet polohu ocelové kuličky tak, aby se volně vznášela v magnetickém poli cívky. Z pohledu teorie řízení je tento systém nelineární, nestabilní s jedním vstupem a jedním výstupem.

 


Fyzikální parametry modelu:

Hodnoty všech důležitých parametrů jsou uvedené v následující tabulce:

Parametr Symbol Hodnota Parametr Symbol Hodnota
Zesílení A/D převodníku kAD 0,2 MU/V
Konstanta cívky kc 1,769 x 10-6 Nm2/A2
Zesílení D/A převodníku kDA 20 V/MU Hmotnost kuličky mk 8,27 x 10-3 kg
Konstanta tlumení kfv 0,02 Ns/m Offset cívky x0 7,6 x 10-3 m
Zesílení snímače polohy kx 821 V/m Gravitační konstanta g 9,81 m/s2
Zesílení výkonového zesilovače ki 0,3 A/V Offset senzoru polohy y0  0,0183 V

MU ... napětí převedené měřicí kartou a transformované na rozsah ±1 MU (machine unit).

Matematický model

Uvedený systém, včetně obou převodníků, může být popsán následující nelineární diferenciální rovnicí druhého řádu (Humusoft, 2002; Pelikán, 2006;  Gazdoš, Dostál & Pelikán, 2009):

kde y [MU] označuje regulovanou veličinu (pozici kuličky) a u [MU] je vstupní veličina, přímo úměrná napětí na D/A převodníku. Ostatní symboly a konstanty jsou definované ve výše uvedené  tabulce fyzikálních parametrů modelu.


Simulační soubory

 Stažení souboru je možné pouze pro přihlášené uživatele.


Zdroje informací

GAZDOŠ, F., DOSTÁL, P., PELIKÁN, R. Polynomial Approach to Control System Design for a Magnetic Levitation System. Cybernetic Letters. 2009, p. 1-19. ISSN 1802-3525.

Humusoft. CE 152 Magnetic levitation model – educational manual. 2002. Prague: Humusoft s.r.o.

PELIKÁN, R. Magnetické levitace - modelování, simulace a řízení. Zlín, 2006. 81 s. Diplomová práce. Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Založeno na Joomla!® • (GNU GPL)
Design stránek odvozen z šablony pocházející z a4joomla.com • (CC BY-NC-SA 3.0)