Nestabilní systémy

Inverzní kyvadlo

(1 - user rating)

Popis systému

Tento systém se skládá z vozíku, který se může pohybovat na kovové vodící lištěTyč z hliníku s válcovým závažím je připevněna v ose vozíku. Tento systém je nestabilní a nelineární s jedním vstupem a dvěma výstupy. Vstupní signál je řídicí napětí stejnosměrného motoru, který pohybuje s vozíkem. Výstupy jsou potom  poloha vozíku a úhel tyče kyvadla. Oba výstupy se měří pomocí inkrementálních snímačů.

1 - Zesilovač servomechanismu, 2 - Motor, 3 - Hnací kolo, 4 - Hnací řemen, 5 - Kovová vodící tyč

6 - Vozík, 7 - Závaží kyvadla, 8 - Vodící válec, 9 - Tyč kyvadla


Fyzikální parametry modelu:

Všechny použité konstanty byly buď převzaty od výrobce (Amira, 2000) nebo identifikovány pomocí experimentů (Chalupa & Bobál, 2008; Marholt, Gazdoš & Dostál, 2011):

 Parametr  Symbol  Hodnota  Parametr  Symbol  Hodnota
Hmotnost vozíku  mc  4 kg Setrvačný moment kyvadla   Θ  0,08433 kg.m2
Hmotnost kyvadla  mp  0,36 kg Třecí síla vozíku  Fr  6,5 kg/s
Celková hmotnost  m  4,36 kg Třecí síla kyvadla  C 0,00652 kg.m2/s
Délka kyvadla  l  0,42 m Přepočtová konstanta zesilovače  ka  7,5 N/V

Matematický model

Uvedený systém může být popsán následujícími nelineárními diferenciálními rovnicemi (Amira, 2000):

 kde F představuje vstupní signál, kterým je síla vytvářená stejnosměrným motorem. Výstupní signály potom jsou poloha vozíku r (r' - označuje jeho rychlost) a úhel kyvadla φ (φ' značí úhlovou rychlost kyvadla). Konstanta g reprezentuje gravitační zrychlení. Ostatní symboly a konstanty jsou definované v tabulce fyzikálních parametrů modelu.

Přenosová funkce pro úhel kyvadla v horní nestabilní poloze byla získána (Marholt, Gazdoš & Dostál, 2011) pomocí linearizace uvedených nelineárních diferenciálních rovnic v pracovním bodě φ = 0:


Simulační soubory

 Stažení souboru je možné pouze pro přihlášené uživatele.


Zdroje informací

AMIRA. PS600 Laboratory Experiment Inverted Pendulum. Duisburg : Amira GmbH, 2000, 351s.

CHALUPA, P., BOBÁL, V. Modelling and predictive control of inverted pendulum, Proceedings of 22nd European Conf. Modelling and Simulation, pp. 531-537, ISBN 978-0-9553018-5-8, Nicosia-Cyprus, June 2008, Digitaldruck Pirrot GmbH Sbr.-Dudweiler.

MARHOLT, J., GAZDOŠ, F., DOSTÁL, P. Control of the Unstable System of the Inverted Pendulum Using the Polynomial Approach. Cybernetic Letters. 2011, p. 1-5. ISSN 1802-3525.


Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Založeno na Joomla!® • (GNU GPL)
Design stránek odvozen z šablony pocházející z a4joomla.com • (CC BY-NC-SA 3.0)